Lunchen op School: overblijven als specialisme

Lunchen op School: overblijven als specialisme

Al meer dan vijftien jaar ben ik werkzaam als leerkracht op een christelijke basisschool in het noorden van het land. Sinds een kleine zes jaar ben ik onderdeel van de overblijfcommissie in de rol van coördinator. Samen met de directeur, de penningmeester, een ouder en een overblijfouder regelden we alles rondom de uitvoering van het overblijven. (Financiële) administratie, het werven van overblijfouders bij de toenemende vraag van overblijven en het toezicht houden van de kwaliteit van de opvang. In combinatie met het toenemende aantal kinderen dat overblijft op onze school, ging het overblijven een aantal jaar geleden onze pet te boven. De ouder die in de overblijfcommissie zat, opperde het idee om het overblijven op onze school uit te besteden. Na een kleine zoektocht en een lijstje van potentiële partners, kozen we voor de diensten van lunchenopschool.nl van Kinderstralen. We werken nu iets meer dan een jaar samen met deze partij en eigenlijk vragen we ons af, waarom we dat niet eerder hebben gedaan.

Waarom overblijven met Lunchen op School

In Lunchen op School (LoS) vonden wij waar we naar op zoek waren:

  • een organisatie die ervoor zorgt, dat kinderen kunnen overblijven in een prettige en veilige omgeving;
  • een partner die de overblijfmedewerkers aanstuurt en hun (bij)scholing verzorgd;
  • een organisatie die zich bezig houdt met een constante werving van nieuwe overblijfmedewerkers en tevens zorgt voor de uitbetaling van de overblijfmedewerkers;
  • een bedrijf, dat de financiële administratie van overblijfgelden onder controle heeft.

Onze school is een jaar geleden begonnen met dit totaalpakket en het loopt voorspoedig. Wat vooral opvalt is, dat er één lijn en één aanpak is gekomen bij onze overblijfmedewerkers. Door de professionele begeleiding en scholing van LoS, staan alle neuzen van alle overblijfmedewerkers dezelfde kant op. Zo weten de kinderen ook waar ze aan toe zijn. Voorheen wisten de kinderen, dat je bij ene medewerker meer mocht dan bij de andere medewerker. We hebben als school het idee, dat dit veel minder is geworden. LoS houdt zelfs intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers om de professionaliteit en de kwaliteit van hun dienst te garanderen.

Effecten van overblijven met LoS

Sinds we het overblijven met LoS regelen, merken we op dat de kinderen rustiger van de overblijf terugkeren. Er wordt gewerkt met een terugkerend patroon en een vast ritme. Eerst eten de kinderen per klas met elkaar aan tafel, waarna ze de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een activiteit of een spel. Net als op school zijn er regels en is er structuur, die alle overblijfmedewerkers kennen en waar allen ook naar acteren. Waar het overblijven bij ons voorheen een ratjetoe van medewerkers met eigen regels was en waarbij dezelfde problemen op verschillende manieren opgepakt werden, is het nu meer een verlengstuk van de school geworden. Dat wordt zelfs door de ouders opgemerkt. Een van de ouders vertelde, dat hun zoon had verteld dat het ‘net als thuis’ was. Wat wil je als school nog meer? Nu we een jaar de diensten afnemen bij LoS, hebben we weer inzicht en overzicht gekregen. Het vertrouwen in hen en hun aanpak is groot, maar ons zelfvertrouwen is ook gegroeid. We hebben een betere visie gekregen in wat we willen bereiken bij het overblijven, maar vooral ook hoe we dat willen bereiken. We werken nu aan een plan om de werving en financiële administratie met betrekking tot de overblijfmedewerkers weer zelf op te pakken. De aansturing en de scholing van de medewerkers houden we met een gerust hart bij LoS. Ook dat is bij hen dus mogelijk: het afnemen van modules. Een pakket op maat, waar de school behoefte aan heeft!